BUY SM MARKET

ĐỐI TÁC CỦA VOI BẠC

Làm thế nào để trở thành đối tác của VOI BẠC ?

 

Chúng tôi luôn muốn hợp tác với các nhà cung cấp, đại lý, đối tác chất lượng. Nếu bạn muốn trở thành nhà cung cấp, đại lý, đối tác của VOI BẠC vui lòng gửi email giới thiệu hợp tác đến địa chỉ  Partner@voibac.com.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần thêm thông tin. 

 

--------------------------------------------


How to become the VOI BAC ?

 

We want to cooperate with high quality suppliers, agents, partners. If you want to become a supplier, agent or partner of VOI BẠC, please send us an email to Partner@voibac.com.

 

Please feel free to contact with us if you need any further information .

Back to Top